Език: BG
Валута: BGN
Добре дошли в нашия магазин! |

Количка

0 артикула

Категории

Условия за ползване

Общи условия

Процедурата по регистрация на сайта е абсолютно доброволна и безплатна. Регистрацията е задължителна само за пазаруване чрез онлайн магазина. Сайтът може да бъде разглеждан от ползвателите свободно без да е необходима регистрация. За да се регистрирате е необходимо да попълните регистрационен формуляр.

Цени

 

Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, “ПРОФ МАРКЕТ ОН-ЛАЙН” ЕООД си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време. Представени в сайта цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси.

Цената за доставка за поръчки на обща стойност до 60лв.е 5 лв. с ДДС.

Доставката на поръчки на стойност над 60 лв е безплатна за територията на България.

Плащане

Ползвателят може да заплати цената на поръчана от онлайн магазина стока като използва по свой избор един от следните способи: 1.”Наложен платеж”. 2. Плащане с банкова карта. 3. Банков превод. Независимо от избрания способ всички плащания се извършват само в български лева. С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово на “ПРОФ МАРКЕТ ОН-ЛАЙН” ЕООД, цялата продажна цена на поръчана чрез онлайн магазина стока. В случай на плащане чрез “наложен платеж” при доставката купувачът получава от куриера фактура, в която е посочена поръчаната стока, дължимата за нея продажна цена. Купувачът предава на куриера сума равна на общата сума (включваща цената на стоката) посочена във фактурата, което се отбелязва в талона за приемо – предаване, (удостоверяващ предаването на стоката посочена във фактурата от куриера на купувача) който служи за разписка. С подписването талона за приемо – предаване купувачът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на “ПРОФ МАРКЕТ ОН-ЛАЙН” ЕООД сумата представляваща продажната цена на доставената стока.

Договор

Договорът за продажба от разстояние между “ПРОФ МАРКЕТ ОН-ЛАЙН” ЕООД и ползвателя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на “ПРОФ МАРКЕТ ОН-ЛАЙН” ЕООД.

Доставка на поръчана стока. Срок на доставка

Доставката на поръчана чрез онлайн магазина стока се извършва с куриер. Доставки се извършват само на географската територия на Република България .При доставката получателят подписва талон за приемо – предаване, който удостоверява точното изпълнение на поръчката. Сроковете за доставка на поръчани чрез онлайн магазина стоки са следните: 1. За стоки поръчани до 12 часа българско време - три работни дни, считано от деня следващ деня в който е направена поръчката. 2. За стоки поръчани след 12 часа българско време - четири работни дни, считано от деня следващ деня в който е направена поръчката. Доставките се извършват само на географската територия на Република България.

 

Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена.

На основание чл. 55, ал.1 ЗЗП Купувач, който има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП в седемдневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия:

1. Потребителят предварително писмено да информира “ПРОФ МАРКЕТ ОН-ЛАЙН” ЕООД, на следният имейл адрес: office@hobbytoolsbg.net, че на основание чл. 55, ал.1 ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи банкова сметка по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока. При плащане с банкова карта, заплатената сума ще бъде възстановена единствено с кредитна операция по оригиналната карта, с която е платена поръчката.

2. Стоката да бъде върната с куриерска фирма като разходите по доставката са за сметка на клиента.

3. Всички транспортни опаковки да бъдат запазени и с ненарушена цялост и търговски вид.

4.Задължително стоките трябва да са придружени от всички документи по продажбата ( касова бележка или фактура и гаранционна карта), както и от писмен отказ от договора/поръчката.

5.Стоката следва да бъде върната с ненарушена цялост, без дефекти, без липсващи части и с цялата окомплектовка. Да не са правени опити за разглобяване на стоката. Да не са на лице повреди, причинени от клиента поради невнимателно транспортиране, неправилна употреба или неспазване изискванията на производителя. При придружаващи бонус, стоки следва да бъде върнат целият комплект.

До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на “ПРОФ МАРКЕТ ОН-ЛАЙН” ЕООД, рискът от случайното и погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.

В случай, че потребител се възползва от правото си по чл. 55, ал.1 ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по – горе условия, “ПРОФ МАРКЕТ ОН-ЛАЙН” ЕООД се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път (по посочената по реда даден по – горе банкова сметка) в срок от 30 дни от връщането на стоката, съгл. чл.55 ал.6 ЗЗП.

“ПРОФ МАРКЕТ ОН-ЛАЙН” ЕООД предоставя възможността за подмяна на върнатата стока с друг/други продукти, като разликите в стойността се връщат от “ПРОФ МАРКЕТ ОН-ЛАЙН” ЕООД  или се доплащат от клиента в зависимост от конкретният случай.

Други

“ПРОФ МАРКЕТ ОН-ЛАЙН” ЕООД не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато ползвателят е посочил неверни непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес. Задължение на ползвателя е да опазва конфиденциалността на своето потребителско име и парола. Всяка направена чрез онлайн магазина поръчка ще бъде считана от страна на “ПРОФ МАРКЕТ ОН-ЛАЙН” ЕООД за редовна, ако при направата и са използвани потребителско име и парола, които системата е приела за валидни независимо от това дали същите са използвани от лице различно от титуляра или от неовластено лице.

За неуредените в настоящите общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

Това са нашите условия за ползване.

Производители